Një metodë e re shërbimi po aplikohet në një diskotekë në Kosovë.

Kur dikush nga klientët porosit pije në vlerë prej 500 euro, pijet i dërgohen bashkë me një pankartë me shumën që paguhet.


By 5bfjx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *