Por duket se kjo temë ka frymëzuar një grup të rinjsh të realizojnë një eks.perim.ent social, në të cilën njëri prej tyre sht.i.ret kinse është duke u falur derisa dy tjerë e ng a .cm .on. in dhe e pe.ngon.in të kryente ob.lig.imin fe.t.ar.
Sht,yp.e rek,lam.en dhe Shiko Videon:

By baba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *