Komuniteti Toraja i Indonezisë është angazhuar në ritualin vjetor Ma’nene, i cili i sheh ata të kalojnë kohë me kuf omat e të afërmve të vd ekur, të cilët i lajnë me dhurata përpara se t’i vendosin përsëri në var ret e tyre të pastruara.
Imazhet befasuese kanë dalë nga një ritual vjetor ku fshatarët gërmojnë trupat e të afërmve të tyre të vd ekur.
Komuniteti Toroja i Indonezisë tërheq kuf omat e të afërmve të tyre të vdekur nga varret e tyre, i pastron dhe i vesh para se të kalojë kohë me ta, duke biseduar dhe ndezur cigare për ta.


By 5bfjx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *